Merimetsolle halutaan Itämeren laajuinen kannanhoitosuunnitelma

Merimetso runsastuu edelleen Itämerellä.

Pohjoismaiset tutkijat ja kalastusbiologit kokoontuivat keskustelemaan merimetsokannan hallinnan parantamisesta suojellakseen kalakantoja ja kalastusta. Pidemmällä tähtäimellä työryhmä haluaa saada aikaan yhteispohjoismaisen merimetsokantojen hoitosuunnitelman Itämerelle.

 Merimetso ei ole enää uhanalainen lintulaji Pohjois-Euroopassa ja on olemassa useita tutkimuksia, jotka osoittavat, että merimetsosta on tullut uhka tietyille kalakannoille. Merimetsot ovat hyvin liikkuvia, mikä vaikeuttaa kannanhoitoa ja lukumäärän säätelyä.

"Esimerkiksi merimetsot, jotka talvella etsivät ruokaa tanskalaisista joista ovat peräisin Ruotsista. Olemme yksimielisiä siitä, että merimetson kannanhoito olisi hyvä koordinoida kansainvälisesti," sanoo tutkija Maria Ovegård Ruotsin maatalousyliopiston vesiluonnonvarojen osastolta. Ovegård osallistui yhteistyöryhmän kokoukseen Silkeborgissa.