Meriveden korkeusennuste nyt verkossa

Ilmatieteen laitoksen verkkopalvelun ja Itämeriportaalin vedenkorkeuspalvelu on uudistettu. Palvelussa on nyt mukana havaintojen lisäksi meriveden korkeusennuste. Vedenkorkeuspalvelusta on nähtävissä vedenkorkeuden havainnot kahden vuorokauden ajalta sekä ennuste tulevalle kahdelle vuorokaudelle.

Meriveden korkeusennuste tehdään mareografeille eli merivedenkorkeuden mitta-asemille, joita on Suomen rannikolla 13 kappaletta. Ennusteen pohjana ovat tietokoneella laskettavat numeeriset merimallit, joilla mallinnetaan veden liikkeitä Itämeressä.

Merivedenkorkeus vaihtelee Suomen rannikolla karkeasti +200 ja -150 senttimetrin välillä. Vedenkorkeuteen vaikuttavat pääasiassa tuuli, ilmanpaine, veden liikkeet ja heilahtelut sekä Itämeren kokonaisvesimäärän muutokset.

Vuorovesi, sademäärä, jokien virtaamat tai valtameren pinnan nousu vaikuttavat Itämeren vedenkorkeuteen muutamien päivien aikajaksolla vain vähän. 

http://ilmatieteenlaitos.fi/vedenkorkeus