Metallialalle haetaan täsmäkoulutettavia hankkeessa Raumalla

Nyt on tarkoitus kehittää entistä työelämälähtöisempi koulutusmalli, jotta metallialan kohtaanto-ongelma saadaan ratkaistua. Kuva: Juha Sinisalo

Henkilöstöpalveluyritys Opteam Rauma järjestää yhteistyössä Länsirannikon Koulutus Oy Winnovan kanssa Metallimestarit-hankkeen, jonka tavoitteena on saada metallialalle lisää yritysten osaamistarpeisiin vastaavaa, koulutettua henkilökuntaa.

Koulutushanke on räätälöity seitsemän Raumalla ja lähialueilla toimivan teollisuusyrityksen tarpeita vastaavaksi.

Tavallisesta työvoimakoulutuksesta poiketen yritykset ovat tiiviisti mukana koulutuksen suunnittelussa ja Opteam hoitaa opiskelijoiden rekrytoinnin.

Metallialan yritykset saavat paljon hakemuksia avoimiin tehtäviin, mutta hakijoiden osaaminen on usein vanhentunutta tai liian kapea-alaista. Samanaikaisesti metallialan koulutukseen on vaikea saada riittävästi hakijoita eikä koulutuksen sisältöä ehditä päivittää niin nopeasti kuin ala muuttuu.

Hankkeessa ovat mukana Aslemetals, R-Sarkon, Rauman Konepaja, Joleikon, Tamminiitty, Hallaworks sekä JPT-Jaskari.

Koulutus toteutetaan työvoimakoulutuksena.

- Hankkeella ratkaistaan konkreettinen työn ja työntekijän kohtaanto-ongelma. Autamme niitä henkilöitä löytämään uutta työtä, joilla on todellinen halu laajentaa osaamistaan ja työllistyä, Opteamin Rauman aluepäällikkö Mika Valtanen sanoo.

TE-toimiston kautta koulutukseen voi hakea 1.2.2017 alkaen. Koulutus kohdistetaan työttömiin työnhakijoihin ja työttömyysuhan alla oleviin henkilöihin.

Tavoitteena on löytää 20 uudelle metallialan ammattilaiselle työpaikka.