Metsä Fibre hakee ympäristölupaa Rauman sahalle

Metsä Fibre esitteli keväällä sahasuunnitelmiaan. Kuva: Juha Sinisalo

Metsä Fibre hakee ympäristölupaa ja toiminnan aloittamislupaa uudelle Raumalle rakennettavalle sahalle.

Saha käyttäisi noin 1,5 miljoonaa kuutiota mäntytukkia vuodessa.

Sahan suunniteltu tuotantomäärä on 750 000 kuutiometriä valmista sahatavaraa vuodessa. Lisäksi syntyy noin 330 000 kuutiota haketta, 210 000 kuutiota purua ja 170 000 kuutiota kuorta, jotka hyödynnetään raaka-aineena ja polttoaineena sellutehtaalla sekä ulkopuolisessa energiantuotannossa.

Laitos hyödyntää sellutehtaan tuottamaa ylijäämäenergiaa.

Sahan on tarkoitus toimia pääasiassa keskeytymättömässä työaikamuodossa vuorokauden ympäri. Työpaikkoja syntyisi satakunta, kun yhteistyökumppanit lasketaan mukaan.

Lupahakemuksen mukaan saha starttaisi vuoden 2021 loppupuolella. Toiminnassa ei käytetä prosessikemikaaleja eikä sahauksessa synny varsinaisia prosessijätevesiä eikä prosessijätettä. Toiminnassa syntyvät kondenssi- ja saniteettivedet johdetaan käsiteltäväksi jätevedenpuhdistamolle.

Melumallinnus tilanteesta sahan käynnistyttyä.

Merkittävimpänä ympäristövaikutuksena pidetään sahauksesta aiheutuvaa melua. Metsä Fibre lähtee siitä, ettei melutaso lähimpien loma- ja asuinrakennusten kohdalla nousisi nykyisestä. Metsäteollisuusalueella toimivat jo nyt UPM:n paperitehdas, Metsä Fibren sellutehdas ja Forchemin mäntyöljyjalostamo.

Liikennemäärä jonkin verran lisääntyy.

Aluehallintoviraston kuulutus on nähtävillä Rauman kaupungin ilmoitustaululla sekä netissä:

www.avi.fi/lupa-tietopalvelu

Lisää aiheesta

Vain tilaajille Raumalle maailman suurin saha - "Tässä on huikea integraatio"

Tätä varten kalliota louhitaan Maanpäässä: Metsä Fibre rakentaa mäntysahan Raumalle

Mäntysaha lujittaa Rauman metsäketjua

Rauman mäntysahan hankesuunnittelun projektiryhmä julki

ÅF Pöyry esisuunnittelee Metsä Fibren Rauman mäntysahan