Metsä Fibre solmi sopimukset sellunvalmistuksen sivutuotteiden hyödyntämisestä

Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre Oy on allekirjoittanut Ekokem Oyj;n ja Kekkilä Oy:n kanssa sopimukset selluntuotantonsa orgaanisten sivutuotteiden, muun muassa hiekkaa sisältävän kuoren, hyödyntämisestä viherrakentamisen tuotteisiin ja maanparannusaineena.

Metsä Fibren sellunvalmistuksessa syntyvä puhdas kuori ja puru hyödynnetään bioenergiana sellutehtailla tai ulkopuolisissa voimalaitoksissa. Energiakäytön ulkopuolelle jäävistä puuperäisistä selluntuotannon sivuvirroista reilusti yli puolet käytetään lannoitevalmisteina metsä- tai peltolannoituksessa tai teollisuuden raaka-aineina. Loput hyödynnetään viher- tai maanrakentamisessa.

Metsä Fibre toimittaa tänä vuonna eri kumppaneiden jalostettavaksi noin 20 000 tonnia sellunvalmistuksessa syntyviä orgaanisia sivutuotteita.

- Orgaaniset sivutuotteet, kuten puun kuorinnassa syntyvä hiekkainen kuori, soveltuvat hyvin kumppaneidemme raaka-aineeksi katemateriaaleihin ja maanparannusaineisiin. Sivuvirroista jalostetut materiaalit ovat hinnaltaan kilpailukykyisiä luonnon materiaaleihin verrattuna, Metsä Fibren tuotantojohtaja Ismo Nousiainen toteaa.

Metsä Fibre omistaa Raumalla sellutehtaan.