Metsä Fibren Rauman sahan sähkö- ja ICT-asennuksien toteuttajaksi Caverion Teollisuus

Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre on tehnyt sopimuksen Raumalle rakennettavan sahan sähkö- ja ICT-asennuksista Caverion Teollisuuden kanssa. Allekirjoitettuun sopimukseen sisältyvät projektikokonaisuuteen kuuluvat talotekniikan sähköasennukset kokonaisuudessaan, kuten sähkönjakelu-, valaistus-, tietoliikenne-, paloilmoitin- ja turvavalaistusasennukset materiaaleineen. Projekti työllistää noin 20 Caverion Teollisuuden asentajaa.