Metsä Fibren sahahankkeelle rakennuslupa

Metsä Fibren saha rakennetaan tehdasalueelle. Havainnekuvassa saha näkyy ylhäällä vasemmalla.

Rauman kaupunki on myöntänyt Metsä Groupiin kuuluvalle Metsä Fibrelle rakennusluvan sahan rakentamiselle Rauman tehdasalueelle.

Investointiarvoltaan noin 200 miljoonan euron sahahankkeessa on käynnissä parhaillaan hankesuunnitteluvaihe, joka sisältää esisuunnittelun, ympäristölupaprosessin, aiesopimukset päälaitteista ja projektin investointiesityksen.

- Hankesuunnittelu etenee aikataulussaan. Rauman kaupunki myönsi rakennusluvan tällä viikolla, ja sahan ympäristölupahakemus on käsittelyssä. Tarkoituksena on valmistella investointiesitys niin, että varsinainen investointipäätös olisi mahdollista tehdä vuoden 2020 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana, kertoo projektijohtaja Harri Haapaniemi.

Sahalla on tarkoitus hyödyntää viimeisintä teknologiaa kaikissa vaiheissa.

Konenäön hyödyntäminen sahaprosessin eri vaiheissa on merkittävä uudistus. Vastaavaa teknologiaa ei vielä ole käytössä muualla sahateollisuudessa.

Metsä Fibren Rauman sahalaitoksen rakennusvaiheen työllisyysvaikutuksen arvioidaan olevan noin 1 500 henkilötyövuotta. Suoraan se työllistää noin 100 henkilöä ja koko arvoketjussaan noin 500 henkilöä.

 Sahan arvioitu tuotanto on noin 750 000 kuutiometriä vuodessa, ja sen on tarkoitus olla modernein ja tehokkain laitos alallaan koko maailmassa.