Metsä Fibren sellutehtaalla häiriö

Metsä Fibren Rauman sellutehtaalla pääsi  keskiviikkona yöllä haihduttamon säiliöalueelta suopavaahtoa piha-alueen sadevesiviemärin kautta vesistöön  noin tunnin ajan.

Alueen sadevesiviemärin venttiili suljettiin heti havainnon jälkeen ja korjaavat toimenpiteet käynnistettiin välittömästi.

Mereen päässeen suopapäästön määrän arvioidaan olevan muutamia kymmeniä kuutioita, ja merialueella havaittavissa oleva värimuutos rajoittuu jäteveden purkuaukon edustalle. Merialueen ympäristövaikutusten arvioimiseksi on otettu vesinäytteitä.  Ympäristöviranomaisia on informoitu heti tapahtuneen jälkeen.

Päästö rajoittuu purkupaikan alueelle ja sen vaikutukset ovat vähäiset.