Metsä Fibren tehdastontin maanrakennustyöt Maanpäänniemessä jatkuvat louhinnalla

Metsä Fibren Rauman tehdastontin maanrakennustöihin liittyvät louhinnat käynnistyvät Maanpäänniemessä marraskuun alussa työmaa-alueen aitaverkon asentamisella. Tämän jälkeen alueella tehdään pintamaiden poisto ja kalliopinnan puhdistus. Samalla rakennetaan meluvallia tontin eteläreunaan louhinta- ja murskaustyöstä syntyvän melun vaimentamiseksi ympäristöön.

Kallion peittoräjäytys käynnistyy joulukuun alkupuolella ja kiviaineksen murskaaminen vuoden lopulla. Louhintatyöt toteutetaan mahdollisimman tiiviillä aikataululla ja niiden arvioidaan valmistuvan kesäkuuhun 2020 mennessä.

Louhintaurakoitsijaksi on valittu paikallinen toimija LM-Suomiset Oy.

Ulkopuolisten liikkuminen työmaa-alueella on kielletty. Työmaa-alue tullaan selvästi rajaamaan aidoilla ja varoituskylteillä.

Lisää aiheesta

Louhintojen arvoitus hiertää Maanpäässä

Metsä Fibre aloittaa puuston raivauksen Maanpäässä tällä viikolla – ulkopuolisten liikkuminen alueella kielletään

Maanpään mysteerilouhinnat saa aloittaa vaikka luvasta valitettaisiin

Maanpään louhintaan haetaan lupaa – Metsä Fibre ei vieläkään kerro, mitä uudelle alueelle tulee