Metsä Fibren uusi innovaatio paljastaa jätevesipäästöt

Metsä Fibren Rauman tehtaalla lanseerattiin joulukuussa käyttöön Jätevesi FOX (Fibre online index), joka tulkitsee matemaattisia funktioita hyväksi käyttäen päästöjen laatua reaaliaikaisesti jo ennen kuin ne ovat syntyneet. Innovaatio on Metsä Fibren arvion mukaan laatuaan ensimmäinen maailmassa.

– Meillä on myös jätevesikanavissa reaaliaikaisia päästömittauksia, mutta uusi järjestelmä kertoo tarkkaan mistä ja minkälaisia päästöjä on tulossa. Voimme näin reagoida nopeasti ja kehittää myös prosessia, Rauman tehtaanjohtaja Ilkka Poikolainen kertoo.

Esimerkiksi laiteviasta johtuva päästökuormituksen kasvu pystyttiin nyt havaitsemaan tehtaalla minuuteissa.

– Aikaisemmin olisimme saaneet päästöstä hälytyksen, mutta meiltä olisi mennyt huomattavasti pidempään syyn löytäminen.

Uutta järjestelmää kehittämässä ollut Metsä Fibren liiketoiminnan kehityspäällikkö Ari Poukka kertoo matemaattisen logiikan kehittämiseen menneen noin vuoden päivät. Poukan mukaan innovaatio on erittäin merkittävä, sillä samaa periaatetta voidaan hyödyntää niin Metsä Fibren tehtailla kuin monella muulla alalla.

– Uskon että tämän tyylistä osaamista tullaan näkemään tulevaisuudessa enemmän. Teollisuudella on käytettävissä paljon dataa, mutta sen hyödyntäminen ei ole parasta mahdollista.

Jätevesi FOX tulee vähentämään tehtaan COD-kuormitusta ja sitä myötä myös vähentämään kustannuksia. Poikolaisen ja Poukan mukaan järjestelmä auttaa myös kehittämään tehtaiden tuotantoprosesseja sekä toimii kilpailuvalttina markkinoilla.

– Asiakkaat ja niiden asiakkaat ovat alkaneet entistä enemmän kiinnostua ympäristönäkökulmista ympäri maailman, Poikolainen sanoo.

Poukka kertoo Rauman tehtaan olleen varsin luonteva valinta pilottikohteeksi. Raumalta saatujen sisäänajokokemusten jälkeen Jätevesi FOX tullaan ottamaan käyttöön myös kolmella muulla Metsä Fibren tehtaalla.

– Metsä Fibrellä on selvää perinnettä siihen, että Raumalle tuodaan uudet ideat ensimmäisenä.

Myös prosessien laatua parantava Laatu FOX tuotiin Rauman tehtaalle ensimmäisenä.