Tätä varten kalliota louhitaan Maanpäässä: Metsä Fibre rakentaa mäntysahan Raumalle

Rauman sellutehtaan maille aletaan suunnitella mäntysahaa. Kuva: arkisto/Pekka Lehmuskallio

Metsä Group aloittaa hankesuunnittelun mäntysahan rakentamiseksi Raumalle tehdasalueensa yhteyteen. Investoinnin arvo on noin 200 miljoonaa euroa.

Raumalla on pitkään spekuloitu mitä varten Metsä Fibre louhii kalliota ja tasoittaa tonttia. Saha on ollut yleisin veikkaus. Nyt se todeksi varmistui.

Hanke on osa Metsä Groupin strategiaa, joka käsittää uuden biotuotetehtaan rakentamisen Kemiin, uuden mäntysahan rakentamisen Raumalle sekä Ruotsissa sijaitsevan Husumin sellutehtaan uudistamisen ensimmäisen vaiheen.

Toteutuessaan näiden suunniteltujen investointien arvo olisi kokonaisuudessaan noin 2 miljardia euroa jakautuen vuosille 2019–2023.

Kemin ja Rauman uusien laitosten rakennusvaiheiden työllisyysvaikutus olisi noin 11 500 henkilötyövuotta.

Rauman-sahan arvioidaan työllistävän suoraan noin 100 henkilöä ja arvoketjun kautta yhteensä noin 500 henkilöä. Rakennusvaihe työllistäisi noin 1500 henkilöä laskennallisesti vuodeksi.

Sahan tuotanto olisi noin 750 000 kuutiota vuodessa. Tavoitteena on rakentaa lajissaan maailman modernein ja tehokkain saha.

Uusi sahatavaratuotanto myytäisiin pääasiassa eurooppalaisille sekä aasialaisille asiakkaille.

Varsinainen investointipäätös sahan mahdollisesta rakentamisesta arvioidaan tehtävän alkuvuonna 2020.