Metsähallitus kysyy yleisön kommentteja Eurajoen Pinkjärven luontoalueesta

Pinkjärven laavuilla Eurajoella kerätään yleisön mielipiteitä ja tietoja koko kesän ajan kyselylomakkein. Kuva: LS-arkisto

Pinkjärven laavuilla Eurajoella kerätään yleisön mielipiteitä ja tietoja koko kesän ajan kyselylomakkein. Kesäkuun alussa myös jalkaudutaan päivystämään Poriin ja Eurajoelle.

Tietoja kootaan Pinkjärven ja Lastensuon Natura 2000-alueiden hoidon ja käytön suunnittelua varten.

Metsähallituksen edustaja on tavattavissa Pinkjärven ja Lastensuon alueiden hoidon ja käytön suunnitteluun liittyen Eurajoen kunnanviraston kahviossa keskiviikkona 8. kesäkuuta kello 14–17 (Kalliotie 5) ja Metsähallituksen Porin toimistolla torstaina 9. kesäkuuta kello 14–17 (Pohjoispuisto 7. 2. Krs). Avoimissa keskustelutapaamisissa Metsähallitus vaihtaa ajatuksia alueista sekä niiden hoidosta ja käytöstä.

Pinkjärven molemmilta laavuilta löytyy kyselylomakkeita postilaatikoista koko kesän ajan. Mielipiteitä, tietoja tai kysymyksiä voi lähettää halutessaan myös suoraan Metsähallitukselle.

Molemmat Natura 2000 -alueet sijaitsevat Eurajoen kunnassa ja ovat Metsähallituksen hallinnassa. Pinkjärven alue on vilkkaasti retkeilty ja erästelty luonnonrauha-alue Porin ja Rauman puolivälissä.

Länsi-Suomessa sijaitsevaksi alue on erityisen laaja ja erämainen, rehevien metsien ja soiden mosaiikki, kauniita järvimaisemia unohtamatta. Pinkjärvi on myös monipuolinen ja arvokas luonnonmetsien ja korpien lajistoalue. Lastensuon keidassuoalue on tärkeä suolinnuston ja –kasvillisuuden suojelukohde.

Suunnittelutyö on aloitettu keväällä 2015 kokoamalla ja analysoimalla perustietoja alueista ja niiden käytöstä.

Työskentelyn tueksi Metsähallitus on koonnut yhteistyöryhmän, jossa on mukana edustajia Eurajoen kunnasta, Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta, Metsäkeskuksesta, Satakuntaliitosta, Riistakeskuksesta sekä Suomen luonnonsuojeluliiton Satakunnan piiristä. Nyt kerätään vielä yleisöltä tietoja ja kommentteja työn tueksi.

Loppuvaiheessa suunnitelma tulee kaikkien nähtäville ja kommentoitavaksi Metsähallituksen verkkosivuille. Lähes valmis suunnitelma lähetetään erikseen lausunnolle sidosryhmille ja virallisille tahoille. Lausuntokierroksen jälkeen Metsähallitus viimeistelee ja vahvistaa suunnitelman.

Suunnitelman toteutuminen riippuu luontopalvelujen talous- ja henkilöresurssien lisäksi myös alueen toimijoiden kiinnostuksesta alueen kehittämiseen. Suunnitelma ohjaa alueiden virkistys- ja muuta käyttöä sekä luonnon ja kulttuuriperinnön suojelua seuraavien 10–15 vuoden ajan.