Metsäkanalintuja saaliiksi edellisvuosia enemmän

Viime vuonna pienriista- ja hirvimetsällä kävi noin 213 000 metsästäjää. Metsäkanalintujahdissa kävi 123 000 ja vesilintuja metsästämässä 93 000 henkilöä, tiedottaa Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos.

Metsästäjien määrät pysyivät samalla tasolla kuin vuonna 2012 ja vuosittain noin 300 000 metsästäjää maksaa riistanhoitomaksun.

Noin kolme neljästä pienriistaa metsästäneestä eli 143 000 sai saalista vuonna 2013. Eniten reppuun kertyi sinisorsia (282 000), sepelkyyhkyjä (261 000) ja teeriä (202 000). Vaikka sinisorsasaalis oli suurin, useampi metsästäjä sai saaliiksi teeriä.

Metsäkanalintuja päätyi saaliiksi edellisvuosia enemmän. Teeren lisäksi metsästettiin 76 000 pyytä, 51 000 metsoa ja 28 000 riekkoa. Myös vesilintusaaliit olivat hieman viimevuotisia suuremmat.

Tiedot perustuvat Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen tekemään Metsästys 2013 -tilastojulkaisuun. Tiedot kerättiin metsästäjiltä postikyselyllä vuoden alussa.