Metsäkeskuksen käytännöistä kantelu - luonnonsuojeluliiton Satakunnan piiri ei hyväksy salailua

Suomen luonnonsuojeluliiton Satakunnan piiri on kannellut eduskunnan oikeusasiamiehelle Suomen metsäkeskuksen läntisen palvelualueen tavasta valvoa metsälain 10 pykälän toteutumista ja tähän liittyvien tietokäytäntöjen puutteista.

Hyvään hallintotapaan ei nykyaikana voi enää kuulua kansalaisten elinympäristöön kuuluvan tiedon salailu tai tietojen korjaamisesta ja päivittämisestä kieltäytyminen, piiri tiedottaa.

EU antoi vastikään Suomelle moitteita metsävaratietojen salaamisesta. Metsiä koskevat tiedot on täällä nähty omistajan henkilöön liittyviksi, yksityisiksi tiedoiksi, joita ei anneta muiden käyttöön. EU:n linjauksen mukaan metsävaratieto on ympäristötietoa, jonka on oltava korostetun julkista.

Talousmetsiä koskeva tieto on viimeisiä ympäristötiedon linnakkeita, joissa kansalaisten yhdenvertaiset oikeudet eivät piirin mielestä edelleenkään toteudu edes tiedon saatavuuden tasolla.

Metsien luonne yksityisomaisuutena ei voi olla peruste tiedon pimittämiselle. Suomalaisten elinympäristöstä yli 70 prosenttia on talousmetsää, joten metsätietoon liittyvien oikeuksien rajoittaminen on piirin mukaan vastoin kaikkia ympäristötiedon avoimuuteen liittyviä kansallisia ja kansainvälisiä periaatteita.