Metsäkeskus kannustaa juurikäävän torjuntaan

Suomen metsäkeskus tukee männynjuurikäävän torjuntaa aikaisempaa laajemmalla alueella. Lounais-Suomessa tuetaan nyt sekä männyn- että kuusen juurikäävän torjuntaa koko metsäkeskusalueella.

Juurikääpä on sieni, joka aiheuttaa männyllä tyvitervastautia ja kuusella tyvilahoa. Taudeista kärsivät kuuset ovat usein sisältä lahoja, kun taas männyissä laho ei nouse runkoon, joten männyt ovat käyttökelpoisia ajoissa korjattuina.

Juurikääpä leviää tuoreiden kaatopintojen, runko- ja juurivaurioiden sekä puiden juuristoyhteyksien kautta. Leviämistä ehkäistään hakkuiden yhteydessä käsittelemällä kannot harmaaorvakkasientä tai ureaa sisältävällä liuoksella.

Torjuntatyötä tuetaan Kestävän metsätalouden rahoituslain eli Kemeran varoista toukokuun alun ja lokakuun lopun välisenä aikana.

Kesäaikaiset hakkuut lisäävät juurikääpäriskiä, mutta torjunnan avulla voidaan merkittävästi estää juurikäävän leviämistä ennestään terveisiin metsiin ja puihin.

Tuki kattaa kokonaan torjunta-ainekustannukset ja työstä maksetaan tukea hakattujen kuutioiden perusteella.

Metsäkeskus valvoo torjunnan laatua pistokokeilla.