Metsäkonealalle hyväksyttiin uusi työehtosopimus

Puuliiton hallitus hyväksyi perjantaina saavutetun työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaisen neuvottelutuloksen metsäkonealan uudeksi työehtosopimukseksi. Sopimuskausi on 10.1.2016–31.1.2017.

Palkkoja korotetaan sopimuskauden alussa yleiskorotuksella, jonka suuruus on kymmenen senttiä tunnilta. Myös neuvotteluissa kiistan aiheena olleesta palkkarakennekysymyksestä saavutettiin ratkaisu.

– Sopimusta voidaan pitää Puuliiton neuvotteluille asettamien tavoitteiden mukaisena ja siksi tyydyttävänä, kommentoi Puuliiton puheenjohtaja Jari Nilosaari.

– Palkkojen yleiskorotus on työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen. Sen rinnalla neuvotteluissa ongelmaksi nousseeseen kokemusvuosilisäjärjestelmään löydettiin ratkaisu vuosiportaiden uudelleen järjestämisellä. Uudessa kokemusvuosilisäjärjestelmässä palkankorotusten painotusta on siirretty työuran alkupäähän.