Metsältä toivottu päätös: Raumalle rakennetaan maailman modernein saha - 200 miljoonaa euroa, töitä sadoille ihmisille Rauman seudulla

Projektijohtaja Harri Haapaniemi esitteli sahahanketta Raumalla. Kuva: Pekka Lehmuskallio

Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre on päättänyt maailman moderneimman sahan rakentamisesta Raumalle. Investoinnin arvo on noin 200 miljoonaa euroa.

Rakennustyöt aloitetaan keväällä 2020. Tuotannon on määrä käynnistyä sahalla vuoden 2022 kolmannen neljänneksen aikana. Koronavirusepidemian eteneminen saattaa vaikuttaa aikatauluihin.

- Metsä Groupin strategisiin tavoitteisiin kuuluvat suomalaisen metsän arvon lisääminen, kannattava kasvu yhdessä asiakkaiden kanssa, kokonaan fossiilittomat tehtaat, fossiilitalouden korvaaminen uusiutuvilla materiaaleilla ja hiilen lisääntyvä sitominen pitkäikäisiin puutuotteisiin. Raumalle rakennettava saha toteuttaa osaltaan kaikkia näitä tavoitteita. Mekaanisen metsäteollisuuden rooli on erittäin tärkeä ja sielläkin on löydettävä keinot suorituskyvyn merkittävään parannukseen, Metsä Groupin pääjohtaja Ilkka Hämälä sanoo tiedotteessa.

Havainnekuva sahasta Raumanmereltä katsottuna.

Metsä Fibren toimitusjohtaja Ismo Nousiainen kuvaa uuden sukupolven sahaa merkittäväksi kehitysloikaksi toimialalla.

- Uusi teknologia mahdollistaa siirtymisen työpisteiltä valvomotyöskentelyyn ja jatkuvaan käyntiin. Rauman sahan tulevassa toimintamallissa keskeistä on henkilöstön moni- ja syväosaaminen sekä käyttäjäkunnossapito, hän sanoo.

Metsä Fibre uskoo sahatavaran kysynnän kasvavan varsinkin vaativassa komponentti- ja puusepänteollisuudessa. Rauman-sahan tuotannosta suurin osa menee vientiin, Eurooppaan ja Aasiaan.

Sahalle on louhittu kenttää Raumalla toista vuotta. Kuva: Metsä Group

Uusi saha työllistää suoraan satakunta ihmistä ja suorassa arvoketjussa viitisensataa. Lisäksi rakennusvaiheen vaikutus on noin 1500 henkilötyövuotta.

Rauman sataman laajennushankkeiden todennäköinen lykkääntyminen valitusten vuoksi on huolettanut paikallisia. Toimitusjohtaja Nousiainen kertoi viime viikolla Länsi-Suomelle yhtiön varautuneen viivästyksiin, eikä sahahanke ole vaarassa.

Metsän tiedotteessa kehutaan sahan sijaintia logistisesti erinomaiseksi, koska oma sellutehdas on vieressä ja satama lähellä.

Sellutehdas ja saha tulevat toimimaan tiiviisti kimpassa. Sahan käyttämän mäntytukkipuun hake käytetään sellun valmistuksessa. Puun kuori ja puru hyödynnetään bioenergiana sahalla ja loppu myydään ulos.

- Tämä investointi mahdollistaa tulevaisuudessa sekä Rauman sahan että sellutehtaan toiminnan kokonaan ilman fossiilisia polttoaineita, Nousiainen sanoo.

Sahalinjan toimittaa Veisto. Kotimaisuusasteeksi mainitaan yli 80 prosenttia.