Metsänhoitotukea jäi käyttämättä, mutta suojelussa kiinnostusta riitti enemmän kuin jaettavaa

Lounais-Suomessa käytettiin vain kaksi kolmasosaa kemera-järjestelmässä haettavissa olleesta mtsänhoitotuesta. Ympäristötukea sen sijaan haetttiin enemmän kuin oli varoja.
Lounais-Suomessa käytettiin vain kaksi kolmasosaa kemera-järjestelmässä haettavissa olleesta mtsänhoitotuesta. Ympäristötukea sen sijaan haetttiin enemmän kuin oli varoja. Kuva: arkisto/Esa Urhonen

Lounaissuomalaisten metsänomistajien kiinnostus kemera-tuettuja metsänhoitotöitä kohtaan näyttää hiipuneen tukijärjestelmän loppusuoralla.

Varsinais-Suomessa tehtiin tuettuja nuorten metsien hoitotöitä viime vuonna noin 3 900 ja Satakunnassa 3 800 hehtaarilla, kertoo Suomen metsäkeskus.

Euromääräisesti tukea käytettiin kahdessa maakunnassa yhteensä vajaat 2,4 miljoonaa euroa, kun käytettävissä olisi ollut yli neljä miljoonaa.

– Tukea käytettiin vähiten koko nykyisen, vuonna 2015 alkaneen kemera-tukijärjestelmän aikana, sanoo keskuksen rahoitus- ja tarkastuspäällikkö Ari Nikkola tiedotteessa.

– Erityisen huolestuttavaa on taimikoiden varhaishoidon vähäinen määrä. Monen kunnan alueella määrä on vähemmän kuin kolmannes tarpeesta.

Kemera-tukijärjestelmä päättyy viimeistään kuluvan vuoden lopussa ja korvautuu lakimuutoksen myötä metka-järjestelmällä.

Ympäristötuki kiinnosti

Samaan aikaan kun metsänhoitoon tarkoitetun tuen käyttö on laskenut, on kiinnostus metsien ympäristötukeen ja vapaaehtoiseen suojeluun jopa kasvanut.

Varsinais-Suomessa ympäristötukea maksettiin viime vuonna metsänomistajille 624 000 euroa, mikä on vähän edellistä vuotta vähemmän. Satakunnan 214 000 euroa oli sen sijaan suurempi summa kuin vuotta aiemmin.

– Ympäristötuelle olisi ollut käyttöä määrärahoja enemmän ja osa metsänomistajien hakemuksista siirtyi maksuun tälle vuodelle, metsäkeskus kertoo tiedotteessaan.

Metsäkeskuksen myöntämää ympäristötukea maksetaan metsän määräaikaisesta suojelusta kymmeneksi vuodeksi. Luonnonhoidon tukea myönnetään puolestaan esimerkiksi monimuotoisuutta edistäviin kulotuksiin, elinympäristöjen hoitoon ja kunnostukseen sekä vesiensuojeluun.

Näiltä osin rahoitusta on tälle vuodelle valtakunnallisesti noin 15,8 miljoonaa euroa eli lähes kaksinkertaisesti viimevuotiseen verrattuna. Helmi-elinympäristöhankkeesta tulee metsiin suunnattuna lisäksi 1,7 miljoonaa euroa.