Metsästäjäliitto haluaa metsähanhen metsästyskiellon tilalle saaliskiintiötä

Metsästäjäliitto ei kannata Maa- ja metsätalousministeriön esittämää asetusta keskeyttää metsähanhen metsästys vuodeksi. Taigametsähanhikannan suotuisan tason palauttamiseksi esitetyt huomiot ovat Metsästäjäliiton lausunnon mukaan oikeansuuntaisia. Liitto pitää kuitenkin välttämättömänä kartoittaa muut kantaan vaikuttavat syyt, kuten elinympäristöjen muutokset, pienpetokanta ja laulujoutsenen runsastuminen.

Metsästäjäliitto pitää nykyistä saalistilastointijärjestelmää erittäin epäluotettavana. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen arvio vuoden 2013 metsähanhisaaliista on tehty ainoastaan 35 metsästäjän ilmoittaman 77 metsähanhen pohjalta, mikä tekee arviosta aivan liian korkean.

Metsästäjäliitto on esittänyt useana vuonna metsähanhelle saaliskiintiöjärjestelmää – yksi metsähanhi/metsästäjä. Saaliin saajalle voidaan asettaa ilmoitusvelvollisuus ja velvoite lähettää siipinäyte tutkimuskäyttöön. Tällöin perinteisiä jahtimuotoja voisi jatkaa, ja mahdollisimman moni voisi osallistua metsästykseen normaalin metsästysajan puitteissa kantojen vaarantumatta.

Metsästäjäliitto muistuttaa, että metsästäjät tuntevat vastuunsa. Metsäkauris on tästä hyvä esimerkki. Vaikka kauriinmetsästys vapautettiin pyyntilupajärjestelmän piiristä, kauriskannat eivät ole metsästyksen vuoksi vaarantuneet.