Metsästysseurat hakevat poikkeuslupaa koko susilauman ampumiseen

Köyliön, Huittisten ja Alastaron metsästysseurat hakevat poikkeuslupaa alueen koko susilauman hävittämiseen.

Riistakeskus Satakuntaan jätetyssä hakemuksessa lupaa haetaan kahdeksalle sudelle. Luonnonvarakeskusen joulukuisen arvion mukaan niin sanotussa Köyliön laumassa on vähintään kahdeksan yksilöä.

Seurat perustelevat lupatarvetta muun muassa yleisellä turvallisuudella ja kotieläimille koituvan vakavan vahingon estämisellä.

Hakemukseen on liitetty alueen vanhempain- ja kyläyhdistysten lausuntoja. Niissä korostuu susien aiheuttama pelko.

Alueen susireviirityöryhmä jätti joulukuussa yksimielisen lausunnon, jonka mukaan luville ei ole tarvetta. Ryhmässä on mukana myös metsästäjien edustus.

Muokattu klo 14.12: Luken kanta-arvion mukaan Köyliön laumassa on vähintään kahdeksan sutta.

Lisää aiheesta

Metsästysseurat hakevat susien kaatolupia Köyliön laumaan