Metsäteollisuus haisi viime vuonna viisi vuorokautta

Rauman metsäteollisuuden rikkipäästöt aiheuttivat viime vuonna tunnistettavaa hajua yhteensä noin viiden vuorokauden ajan. Seikka selviää Sinisaaren ilmalaadun seurannan vuosiraportista. Sen on laatinut Ilmatieteen laitos.

Raportin mukaan niin sanottuja laskennallisia hajutunteja oli vuonna 2012 yhteensä 127 eli 1,5 prosenttia vuoden tunneista. Toisin ilmaistuna joka 150:s tunti eli yksi tunti noin kuudessa vuorokaudessa olisi ollut hajutunti.

Suurin osa (98 tuntia) oli määrietlmän mukaan "tunnistettavaa hajua" ja 31 tuntia melko voimakasta hajua.

Määritelmät perustuvat haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuuteen ilmassa. Koska ihmisten hajuaistimuksissa on eroja, ovat määritelmät osittain subjektiivisia.

Ilmanlaatuindeksillä mitattuna 93% viime vuoden päivistä oli ilmanlaadultaan hyvää, kuusi prosenttia tyydyttävää ja yksi prosentti välttävää.

Sinisaaren ilmanlaadun vuosiraportti 2012