Metsoille riittää soidinpaikkoja

Metsojen soidinmenot käynnistyivät maaliskuussa ja huipentuvat niin sanotulla naarasviikolla toukokuun alussa. Soidinaikana Metsähallituksen suunnittelijat tarkastavat maastossa soidinten toimintaa, tarkentavat soidinkeskusten sijaintia ja havainnoivat, onko soidinpaikka vielä toimiva vai onko se hylätty.

Metson soidinpaikkojen ja -alueiden metsäisyys on hyvällä tasolla valtion metsissä. Myös soidinpaikoille tehtyjen hakkuuaukkojen koko täyttää kriteerit, kertovat Metsähallituksen viime vuoden uudistushakkuita koskevat laatuseurannat.

Metsähallituksen toimenpidesuunnittelussa metson soitimille on omat metsänkäsittelyohjeensa ja soitimia myös seurataan tarkkaan. Metso suosii varttuneita metsiä, mutta ei välttämättä vaadi vanhaa metsää, vaan tulee hyvin toimeen myös kasvatusmetsissä.

- Maisemallisesti metsolle tärkeintä on yhtenäinen metsäpeitto. Soidinpaikalla metsolle sopivaa metsää tulee olla vähintään puolet ja soidinalueella kolmannes, Metsähallituksen laatuasiantuntija Markku Tervonen kertoo.

Metsähallitus seuraa vuosittain uudistushakkuiden piirissä olevien metson soidinpaikkojen tilaa. Kaikkiaan Metsähallituksen hallinnassa olevilla mailla on noin 2500 tiedossa olevaa metson soidinpaikkaa, joista hyvin pieni osa tulee puunkorjuun piiriin.