Mielenterveysosaamisesta hallituksen kärkihanke

Hallituksen terveyttä ja hyvinvointia edistävään kärkihankkeeseen on valittu Suomen Mielenterveysseuran valtakunnallinen mielenterveysosaamista vahvistava hanke.

Kaksivuotisen hankkeen aikana järjestetään Mielenterveyden ensiapu -koulutuksia jopa 50 000 kansalaiselle ja ammattilaiselle. 

Mielenterveyden ensiapu -koulutuskokonaisuuteen kuuluu kolme koulutusta.

Mielenterveyden ensiapu 1 -koulutus keskittyy mielen hyvinvoinnin vahvistamiseen. Mielenterveyden ensiapu 2 on australialaiseen malliin perustuva koulutus, joka tarjoaa tietoa yleisimmistä mielenterveyden häiriöistä, niiden oireista ja antaa keinoja, kuinka jokainen voi ottaa mielenterveyden häiriöt puheeksi ja olla tukena.

Nuoren mielen ensiapu -kurssi on tarkoitettu henkilöille, jotka toimivat 7–18-vuotiaiden lasten ja nuorten parissa joko työnsä tai harrastuksensa puolesta. Kurssi sopii myös vanhemmille, jotka haluavat tietoa lasten ja nuorten mielenterveydestä.

KELA korvasi yli 3,6 miljoonaa sairauspäivärahaa mielenterveyden häiriöiden vuoksi vuonna 2014. Suomessa liki puolet kaikista työkyvyttömyyseläkkeistä myönnettiin mielenterveyden häiriöiden vuoksi. Mielenterveyden edistämisellä ja varhaisella puuttumisella kustannuksia voidaan vähentää jopa viisinkertaisesti.