Mikä on vanhan kaatopaikan kohtalo?

Pirttialhon alueella sijainnut vanha Hangassuon kaatopaikka toimii nykyään maankaatopaikkana. Suunnitelmia alueelle on tehty nyt vuoteen 2020 asti. Kuva: Esa Urhonen


Pirttialhon alueella sijannut vanha Hangassuon kaatopaikka näyttää varsinkin ilmasta käsin siltä, että alueen voisi valjastaa jo muuhunkin käyttöön.

Nykyään alue toimii maankaatopaikkana eli ylijäämämaiden varastointi- ja käsittelypaikkana.

Lähivuosien suunnitelmat ovatkin Rauman kaupungin kunnallistekniikan suunnittelupäällikön Riikka Pajuojan mukaan selvät, mutta pidemmällä aikajänteellä alueelle ei ole vielä kaavailtu mitään toimintaa.

– Alue toimii nyt vuoteen 2020 asti maankaatopaikkana. Sinne viedään työmailta maa-ainesta, joka ei ole pilaantunutta. Maa-aines käytetään vanhan kaatopaikan peittämiseen.

Kaatopaikan sulkemissuunnitelman mukaan alue peitetään viimeistään vuonna 2020 bentoniittimatolla, joka toimii vettä läpäisemättömänä sulkuna.

– Sulkemissuunnitelman mukaan alueelle rakennetaan lisäksi kaasunkeräysjärjestelmä, Pajuoja selvittää.

Suunnitelmissa olevat toimet vaikuttavat myös jatkokäyttömahdollisuuksiin.

– Kaasunkeräysputkistot tietysti rajoittavat myöhemmin alueen toimintaa.