Ministeriö esittää lisäkiintiötä pihasusiongelman ratkaisuksi

Maa- ja metsätalousministeriö on huolestunut susien aiheuttamista sosiaalisista haitoista sekä näistä johtuvista suurpetoihin kohdistuvien laittomuuksien ja kielteisten asenteiden kasvusta.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen pyrkii rauhoittamaan tilannetta kohdentamalla erityistoimenpiteitä pihasusiongelman hallintaan. Ministeriö on tänään lähettänyt lausunnolle asetusluonnoksen viiden suden lisäyksestä suurimpaan sallittuun saalismäärään.

Lisäkiintiötä esitetään kohdistettavaksi pihasusiongelmaan.

Alueelliset riistaneuvostot arvioivat oman toiminta-alueensa tilanteen ja Suomen riistakeskuksella olisi Koskisen mukaan mahdollisuus myöntää poikkeuslupia oletettavasti viikosta 12 alkaen.

Maa- ja metsätalousministeriö käynnistää lisäksi maaliskuussa suurpetopolitiikan ulkopuolisen arvioinnin, joka valmistuu aikaisintaan vuoden lopussa. 

Suden kanta-arvio syksyllä 2012 lisääntymiskauden jälkeen oli 180-200 yksilöä. Oletettavaa on, että talven laillinen ja laiton metsästys on pienentänyt kantaa. Talven kanta-arvio valmistuu viikon kuluessa.