Mitä avuksi suurpetojen aiheuttamiin ristiriitoihin?

Suurpedot, erityisesti susi, aiheuttavat Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa melkoista kitkaa eri ihmisryhmien välille.

Suden kannanhoitosuunnitelmaa on tarkoitus päivittää lähitulevaisuudessa. Työtä pohjustetaan alueellisisissa riistaneuvostoissa.

Satakuntalaiset sidosryhmät pohtivat suurpetoasiaa torstaina. Asiantuntija-alustusten jälkeen laadittiin ryhmätöitä, joissa kirjattiin niin ongelmia kuin niiden ratkaisuehdotuksiakin.

Ryhmätöiden tulokset ovat luettavissa pdf-muodossa täällä.

Lisää suurpetoasiasta voit lukea lauantain Länsi-Suomesta.