Mitä mieltä uusista kalatalousaluejaoista? Anna lausunto

Kalatalouden yhteistyöryhmät ympäri Suomen ovat tehneet omien alueidensa kalatalouspalveluista vastaaville ELY-keskuksille (Varsinais-Suomi, Pohjois-Savo, Lappi) ehdotukset vesialueiden jakamiseksi nykyistä laajempiin kalatalousalueisiin.

ELY-keskukset pyytävät lausuntoja näistä ehdotuksista maaliskuun loppuun mennessä.

Vuoden 2016 alusta voimaan tulleen kalastuslain perusteella vesialueet jaetaan kalatalousalueiksi niiden omistussuhteista ja hallinnollisista rajoista riippumatta.

Suomessa toimii kymmenen ELY-keskusten asettamaa alueellista kalatalouden yhteistyöryhmää, jotka ovat tehneet ehdotuksen kalatalousaluejaoksi. Ehdotus on koko maassa nähtävillä lausunnonantoa varten.

Tavoitteena on ollut vähentää nykyisten kalastusalueiden määrää, jotta kalakantojen hoito voidaan suunnitella riittävän suurina vesistöaluekokonaisuuksina. Nykyisten 225 kalastusalueen sijalle ehdotetaan 119 kalatalousaluetta.

Lounais-Suomen tilanteen näet tästä.

Kalatalousalueiden toiminta alkaa vuoden 2019 alussa.

Kalatalousalueet ovat julkisoikeudellisia yhdistyksiä, joiden tarkoituksena on kehittää alueensa kalataloutta sekä edistää jäsentensä yhteistoimintaa. Kalatalousalue suunnittelee kalavarojen kestävää käyttöä ja hoitoa sekä laatii kalavesilleen käyttö- ja hoitosuunnitelman, jonka toteutumista se myös seuraa.