Miten kasitietä voitaisiin parantaa Rauman ja Eurajoen välillä, ja mitä vaikutuksia sillä olisi? Sitä pohditaan työpajassa

Valtatie 8:aa on paranneltu koko Porin ja Turun välisellä osuudella monin tavoin viime vuosina. Nyt pohditaan erityisesti Rauman ja Eurajoen välistä osuutta. Arkistokuva: Juha Sinisalo

Varsinais-Suomen ely-keskus kertoo järjestävänsä kaikille avoimen työpajan, jossa pohditaan valtatie 8:n parantamisen vaihtoehtoja Rauman ja Eurajoen välillä.

Tilaisuus järjestetään torstaina 13. lokakuuta klo 17.30 Lapijoen koululla.

Valtatie 8:n suunnitteluhankkeen tavoitteena on kehittää tietä ja parantaa liikkumisen turvallisuutta ja sujuvuutta Rauman seudulla.

Suunnitteluosuus alkaa valtateiden 8 ja 12 liittymästä ja päättyy Eurajoelle parhaillaan rakennettavan ohitustien alkuun.  Kaistajärjestelyjen lisäksi hankkeeseen sisältyy rinnakkaistiejärjestelyjä, risteyssiltoja, tien geometrian parantamista sekä meluesteiden rakentamista.

Parhaillaan käynnissä on YVA-menettely eli ympäristövaikutusten arviointi. Siihen kuuluu myös palautteen kerääminen ja vuoropuhelu hankkeesta kiinnostuneiden kanssa.

Työ käynnistyi ohjelman laatimisella viime keväänä. Ohjelma muodostaa pohjan varsinaiselle ympäristövaikutusten arvioinnille, jonka aika on nyt.

Lapijoen koululla järjestettävässä työpajassa tarkoitus on pohtia hankkeen vaikutuksia yhdessä keskustellen. Tilaisuuden alku pitää sisällään lyhyen tilannekatsauksen ja tarkentuneiden suunnitelmien erittelyn.

Työskentelyvaiheessa osallistujat jakautuvat ryhmiin, joissa karttojen äärellä keskustellaan vaihtoehtojen vaikutuksista ja haittojen lieventämisen mahdollisuuksista.

Lisää tieosuuden parantamishankkeesta voi lukea Väyläviraston verkkosivuilla: https://vayla.fi/vt-8-rauma-eurajoki.