Miten radonin haittoja voitaisiin vähentää?

Säteilyturvakeskus (STUK) ja sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ovat valmistelleet kansallista toimintasuunnitelmaa radonriskien ehkäisemiseksi. Suunnitelmaan kaivataan nyt myös kansalaisten ajatuksia.

STUK ja STM toivovat kansalaisilta, järjestöiltä, viranomaisilta ja muilta toimijoilta ehdotuksia ja kommentteja siitä, millaisin toimenpitein radonin haittoja voitaisiin vähentää. Suunnitelmaluonnos radonriskien ehkäisemiseksi on julkaistu otakantaa.fi-palvelussa. Kommentointiaikaa on 17.3. asti.

Kansallisen toimintasuunnitelman luonnos radonriskien ehkäisemiseksi kattaa monia eri toimenpide-ehdotuksia. Toimenpiteiden tavoitteena on pienentää radonaltistusta ja sen aiheuttamaa keuhkosyöpäriskiä nykyisestä.

Yksi suunnitelmaluonnoksen keskeisistä suosituksista on, että radontorjunta tehtäisiin kaikkiin uusiin asuin- ja työpaikkarakennuksiin sekä julkisiin rakennuksiin ja oleskelutiloihin koko maassa.

Lisäksi suunnitelmaluonnoksessa esitetään, että radonpitoisuus pitäisi aina mitata uuden rakennuksen käyttöönoton jälkeen.

Radonkorjauksista suunnitelmaluonnos suosittelee, että mikäli radonpitoisuuden enimmäisarvo ylittyy, rakennuksessa tehtäisiin aina tarvittavat korjaustoimet. Erityisen tärkeää olisi tehdä radonmittaukset ja -korjaukset kouluissa ja päiväkodeissa.