MLL kiittää lapsiystävällisistä teoista Laitilan kirjastonhoitajaa Päivi Salmista

Päivi Salminen palkittiin lapsiystävällisestä työasenteesta.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ja paikallisyhdistykset ovat käynnistäneet kampanjan, jolla halutaan tuoda esiin lapsiystävällisten tekojen merkitystä.

Kampanjan aluksi MLL kiittää eri puolilla Varsinais-Suomea toimivia tahoja, jotka työssään ottavat lapset erityisen hyvin huomioon.

Ensimmäiset kiitokset osoitetaan Laitilassa kirjastonhoitajana toimivalle Päivi Salmiselle.

Perusteluina MLL:n Laitilan paikallisyhdistys nimeää lapsiasiakkaiden huomioimisen ja auttamisen.

– Vastaan kirjaston lasten- ja nuortenpalveluista, joten järjestän satutuokioita ja muita tapahtumia lapsille ja lapsiperheille sekä valitsen lainattavaa aineistoa kirjaston kokoelmiin, Päivi Salminen kertoo.

Salmisen mukaan lapsiystävällisten tekojen avulla lapselle viestitään, että hän on tärkeä.

Vuonna 2020 juhlitaan MLL:n Varsinais-Suomen piirin 70-vuotisjuhlavuotta ja kampanja on osa juhlavuoden toimintaa.

– Kuulemme usein lapsiperheiltä, miten he toivoisivat lasten nykyistä parempaa huomioonottamista, esimerkiksi julkisessa liikenteessä, ravintoloissa ja kaupoissa. Haluamme kampanjalla kannustaa meitä kaikkia lapsiystävällisyyteen, MLL:n Varsinais-Suomen piirin toiminnanjohtaja Janina Andersson kertoo.

Kampanja jatkuu joulukuulle asti. MLL toivoo ihmisten ilmiantavan lisää esimerkillisiä yrityksiä ja henkilöitä, jotka tekevät arjessaan pieniä tai isoja tekoja lapsiystävällisemmän yhteiskunnan puolesta.