MMM lisäsi viisi sutta kaatokiintiöön - kenttähenkilö Satakuntaan

Maa ja metsätalousministeriö on nostanut poronhoitoalueen ulkopuolisten susien kaatokiintiötään. Kiintiö melkein kaksinkertaistetaan, sillä sitä nostetaan viidellä sudella. Kaatokiintiö on lisäyksen jälkeen 12 sutta.

Tämän lisäksi ministeriö myöntää Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitokselle rahoituksen, jolla palkataan kenttähenkilö Länsi-Suomen alueelle. Hän tulee toimimaan ennen kaikkea Satakunnan ja Varsinais-Suomen alueella ja selvittää suurpetokantojen kokoa, levinneisyyttä ja liikkuvuutta. Hän pyrkii myös lisäämään vuorovaikutusta asiaan liittyvien ryhmien välillä.

Kiintiön nostamisella ministeriö pyrkii vastaamaan ihmisten pihoilla toistuvasti vierailevien susien aiheuttamiin ongelmiin. Samalla ministeriö pyrkii myös lisäämään suden hyväksyntää Suomessa.

Ministeriöstä myönnetään, että joillakin alueilla susilaumat ovat aiheuttaneet talven aikana yleistä turvattomuutta ja konflikteja. Nyt tehdään valtakunnallinen arvio asutuksen läheisyydessä ja pihoilla vierailevien susien aiheuttamista ongelmista.

Alueelliset riistaneuvostot toimittavat esityksensä valtakunnalliselle riistaneuvostolle, joka näiden esitysten pohjalta antaa suosituksen Suomen riistakeskukselle siitä, mihin lisäkiintiö tulisi kohdentaa. Lisäksi valtakunnallinen riistaneuvosto tekee esityksen ministeriölle siitä, millä muilla keinoilla susien aiheuttamia vahinkoja ja ongelmia voitaisiin vähentää.

Suden kanta-arvio oli 2013 helmikuun alussa 120 – 135 sutta. Koko maan susikanta on laskenut viime vuodesta, mutta ongelmia aiheutuu erityisesti asutuksen läheisyydessä liikkuvista susilaumoista.

Asiasta lisää lauantain Länsi-Suomessa!