Monille vanhoille kaatopaikoille ei tehdä valvontakäyntejä – pienille kunnille kaatopaikan kunnostus voisi olla liian suuri investointi

Vanhoja, suljettuja kaatopaikkoja valvotaan Suomessa valikoivasti ympäristöriskien arvioinnin perusteella. Suljettuja kaatopaikkoja on Suomessa lähes 2 200. Niiden ei katsota normaalisti vaativan suunnitelmallisia valvontakäyntejä, kerrotaan ympäristöministeriöstä.