Mopolla liikenteeseen vasta kun menopeli ja ajotyyli ovat kunnossa

Ennen mopolla liikenteeseen lähtöä on syytä tarkistaa mopon kunto. Kuntotarkastuksen lisäksi on paikallaan myös sääntöjen kertaus. 

Liikenneturva muistuttaa pitämään huolen siitä, että mopo on kunnossa ja ajatus mukana liikenteessä. Myös autoilijoiden on syytä olla valppaana, jotta liikenteeseen ilmestyvät mopot eivät jää huomaamatta.

Mopoilijoiden onnettomuudet ovat tyypillisesti taajamissa tapahtuvia risteysonnettomuuksia. Pääsyy onnettomuuksiin on kuitenkin mopoilijoiden ajotyyli. Nuoret eivät aina hahmota liikennetilannetta kokonaisuutena, ja usein tilannenopeudet ovat liian kovia ja turvavälit liian pieniä.

- Väistämissäännöt olisi hyvä kerrata ennen ajokauden aloitusta. On muistettava aina varmistaa ja katsoa sivuille risteyksissä, sillä mopo jää alakynteen jokaisessa kolarissa riippumatta siitä, oliko syy mopoilijassa vai autoilijassa, Liikenneturvan koulutusohjaaja Toni Vuoristo sanoo.

Mopoauto-onnettomuuksissa erottuu samoja piirteitä kuin mopo-onnettomuuksissa. Molemmissa tieltä suistumiset ovat yleisiä. Teiden kunto voi paikoittain olla huono talven jälkeen. Asfaltin pinnassa voi olla pieniä kiviä ja irtohiekkaa, jotka lisäävät mopoilijan riskiä suistua tieltä kaarteissa.

Mopo-onnettomuuksissa loukkaantuneiden määrä on laskenut 40 prosenttia huippuvuosien lukemista. Kuolleiden mopoilijoiden määrä on puolestaan laskenut kuudesosaan, selviää Liikenneturvan tilastokatsauksesta. 

Viimeisen kolmen vuoden aikana on kuollut keskimäärin viisi ja loukkaantunut 700 mopoilijaa vuosittain. Vuoden 2014 ennakkotietojen mukaan määrät ovat edelleen laskeneet.