MTK:n Marttila: Viljelijät sijaiskärsijöitä rakenneohjelmassa

MTK-Satakunnan syyskokouksessa Porissa puhuneen MTK:n puheenjohtajan Juha Marttilan mukaan rakennepoliittinen ohjelma suhtautuu maaseutuun kylmän teknokraattisesti.
– Ohjelmasta saa kuvan, että maaseutu, sen yrittäjät ja asukkaat ovat päätöksentekijöille lähinnä häiritsevä kustannuserä, arvioi Marttila.
Hallituksen viime perjantaina hyväksymä rakennepoliittinen ohjelma ei pyri uudistuksiin, joilla vahvistettaisiin julkisen sektorin verotuloja maaseudun yrittäjyyttä edistämällä. Jälleen kerran unohdetaan, että suuressa osassa Suomen kunnista maa- ja metsätalous ovat kerrannaisvaikutuksineen keskeisimpiä työllistäjiä ja tulontuojia, muistutti Marttila.
Hänen mukaansa rakenneohjelman päätöksellä maatalousyrittäjät ollaan jälleen kerran jättämässä eriarvoiseen asemaan. Lomitus on keskeinen palvelu maatalousyrittäjän työssä jaksamisen edistämiseksi. MTK ei hyväksy sitä, että lomitukseen kohdistetaan lisää leikkauksia.
MTK kannattaa hallituksen lupausta viranomaislupien käsittelyn nopeuttamisesta. Erityisesti ympäristölupien kohdalla valtio ja kunnat käyttävät suhteettomasti aikaa ja resursseja vähäriskisten hankkeiden arviointiin.
– MTK tuomitsee jyrkästi esitykset lupamaksujen korotuksista. Luvista ei saa tulla rahastusautomaattia, joilla vaarannetaan investoinnit ja elinkeinojen kilpailukyky, muistutti Marttila.