Museovirasto julkisti restaurointikohteensa netissä

Museovirasto esittelee kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita, joissa virasto on parin viime vuosikymmenen aikana toteuttanut restaurointihankkeita. Muutama vuosi sitten perustetun sivuston tekstit ja kuvat on nyt päivitetty ja sivusto on myös saanut uuden visuaalisen ilmeen.

Museovirasto restauroi -sivusto kertoo restaurointihankkeiden vaiheista ja menetelmistä, kun kohteena on esimerkiksi linnoitus tai teollisuuskiinteistö.

Samalla sivusto esittelee suomalaisen kulttuuriperinnön monimuotoisuutta. Vakka-Suomesta sivustolla esitellään Laitilan Untamalaa.

Hankkeissaan Museovirasto on kehittänyt aktiivisesti restauroinnin eri menetelmiä. Tätä kehitystyötä on tehty yhteistyössä alan oppilaitosten ja yksityisten toimijoiden kanssa. Yhteistyö on myös avannut uudenlaisia mahdollisuuksia rakennusmateriaalien, restaurointimenetelmien ja työtapojen kehittämiseen.

Museovirasto restauroi.