Mynämäen sutta ei saatu hengiltä - lopettamismääräys päättyi

Mynämäen Tursunperän taajama-alueen pihoilla toistuvasti vieraillutta sutta ei saatu hengiltä poliisin 9. tammikuuta antaman lopettamismääräyksen voimassaoloaikana.

Lopettavaksi määrätystä susiyksilöstä ei tuona aikana tehty sellaisia uusia havaintoja, joiden perusteella eläimen jäljittämiseen ja lopettamiseen olisi voitu ryhtyä. Määräyksen voimassaolo päättyi keskiviikkoaamuna 30. tammikuuta.

Poliisi antama lopettamismääräys perustui Tursunperässä 17.12.2012 - 3.1.2013 tehtyihin petoyhdyshenkilöiden vahvistamiin susihavaintoihin. Todennäköisesti sama susiyksilö vieraili vajaan kolmen viikon aikana kolme eri kertaa asuintalojen pihoilla keskellä asutustaajamaa.

Kaikissa havainnoissa oli kyse yksittäisestä sudesta, joka oli liikkunut pihoilla lintulautojen luona. Tällainen suden käyttäytyminen antaa viitteitä siitä, että kyseinen yksilö liikkui pihoissa ruuan haussa.

Poliisin näkemyksen mukaan suden toistuva liikkuminen asuinkiinteistöjen pihoissa on merkki siitä, että tämä susiyksilö on menettänyt osan ihmisarkuudestaan ja siksi on mahdollista, että ihmisen kohtaamistilanteessa susi voisi olla vaaraksi ihmisen hengelle tai terveydelle. Tällä perusteella poliisi katsoi oikeaksi määrätä tämän suden lopetettavaksi.

Lopettamismääräyksen toimeenpanosta oli sovittu paikallisen riistanhoitoyhdistyksen kanssa.