Myrskyn kaatamat puut tulisi siivota pois tienposkesta viimeistään tammikuussa

Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella maanteiden pientareilla sekä luiskissa on paljon Seija-myrskyssä kaatuneita puunrunkoja. Puiden ja oksien korjaaminen pois tiealueelta on maanomistajien vastuulla.

Tienpientareilla ja ojissa olevat puunrungot heikentävät liikenneturvallisuutta ja ovat vaarallisia tieltä suistumistilanteissa. Ne myös vaikeuttavat teiden kunnossapitoa.

Varsinais-Suomen ELY-keskus pyytää maanomistajia siirtämään vuoden 2014 tammikuun loppuun mennessä myrkyssä kaatuneet puut ja oksat pois tiealueelta. Muutoin tienpitäjä siirtää rungot pois, ja ne saattavat vahingoittua siirron aikana niin, että niiden jälleenmyyntiarvo alenee.

Maanomistajien on syytä huomioida liikenneturvallisuus myös siirtäessään puunrunkoja pois tiealueelta.