Naakkaa esitetään metsästettävien lintujen listalle

Erityisen ongelmallisena pidetään naakan aiheuttamia maatalousvahinkoja, joita on jouduttu korvaamaan viime vuosina yhä enemmän. Kuva: arkisto/Jami Jokinen

Valtioneuvosto esittää naakan siirtämistä metsästyslain rauhoittamattomien lintujen luetteloon.

Hallituksen esitys metsästyslain muuttamisesta annettiin tänään eduskunnalle.

Maa- ja metsätalousministeriön mukaan viime vuosina voimakkaasti kasvanut naakkakanta aiheuttaa vahinkoa sekä kaupunkiympäristössä että maaseudulla.

Naakat muun muassa tukkivat savupiippuja ja muita rakenteita, sotkevat ulosteillaan ympäristöä ja tuhoavat muiden lintujen pesiä.

Erityisen ongelmallisena pidetään naakan aiheuttamia maatalousvahinkoja, joita on jouduttu korvaamaan viime vuosina yhä enemmän.

Naakat aiheuttavat satovahinkoja, rikkovat säilörehupaaleja ja sotkevat ulosteillaan viljavarastoja ja eläinten rehuja.

Vahingot painottuvat erityisesti Lounais-Suomeen.

– Rauhoituksen lopettamisen tavoitteena on ehkäistä naakoista aiheutuvia ongelmia ja antaa vahingonkärsijöille mahdollisuus vaikuttaa omaan elinympäristöönsä. Naakkojen suojelulle ei myöskään kannan kasvettua voimakkaasti ole enää perusteita, maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä sanoo.

Uuden lain on tarkoitus tulla voimaan jo 1.8.2018 alkaen. Naakkojen aiheuttamien vahinkojen korvaamiseksi ei enää sen jälkeen maksettaisi avustusta.

Kaikkien lintujen pesimäaika on rauhoitettu, joten myös naakalle säädettäisiin asetuksella pesimäajan kattava rauhoitusaika. Pesimäaikana lintuja ei saa tappaa ilman poikkeuslupaa.

Perinteisten karkotuskeinojen käyttö on silti toki sallittua.