Näin kävi Rauman palkkiojupakassa

Rauman kaupungintalolla jatketaan palkkiojupakan setvimistä.

Rauman kaupunginhallitus on päässyt ratkaisuun koskien kaupunginhallituksen II varapuheenjohtajan Jyrki Santalan (kok.) ansionmenetyskorvauksia. Päätöksenä on äänestyksen jälkeen, että Santalalta peritään virheellisesti maksettu 1123, 92 euron ansionmenetyskorvaus takaisin.

Kaupunginhallitus lisäsi kuitenkin päätökseen kohdan, jonka mukaan kaupunki tilaa erityistilintarkastuksen luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussäännön soveltamisesta kuluvan valtuustokauden aikana. Lisäystä ehdotti Helena Ollila (kesk.) ja sitä kannatti Tapio Ailasmaa (vas.).

Ollilan ehdotus tuli päätökseksi äänin 5-2, neljä tyhjää. Tyhjät äänet tulivat demareiden edustajilta, joiden esitys hävisi aiemmassa äänestyksessä. Rauman kaupunginhallituksen puheenjohtaja Rainer Lehti (sd.) esitti, että kaupunginhallitus tekee tutkintapyynnön Santalalle vuosina 2013-2014 maksetuista ansionmenetyskorvauksista, koska asiassa on syytä epäillä rikosta. Tämä esitys hävisi kuitenkin Ollilan esitykselle äänin 7-4.