Näin kommentoitiin kauppakeskuksesta Raumalla

Rauman kauppakeskuksen kaavoitus ei ole ainakaan ensi vaiheessa tuottanut kannanottojen tulvaa Raumalla.

Kanalin Länsirantaa koskevista luonnosvaihtoehdoista jätettiin vain viisi kirjallista mielipidettä.

Niiden perusteella suosikiksi nousi vaihtoehto, jossa linja-autoasema jää nykyiselle paikalleen. Vähiten pidettiin vaihtoehdosta, jossa bussiaseman paikka siirtyisi Nortamonkadun puolelle.

Kaupungin kaavoitusosasto laatii mielipiteistä ja viranomaislausunnoista vastineet, jotka toimitetaan kaupunginhallituksen kaavoitusjaostolle käsiteltäväksi.