Näin Rauma päätti Santalan korvausrahojen palauttamisesta

Jyrki Santala (kok.) Kuva Esa Urhonen

Rauman kaupunginhallitus on päättänyt hyväksyä II varapuheenjohtajansa Jyrki Santalan ilmoituksen hänelle aiheettomasti maksettujen ansionmenetyskorvausten palauttamisesta. Palautettavaksi tulee yhteensä 10 043,93 euron ansionmenetyskorvaukset, joita Santalalle oli maksettu vuosien 2013 ja 2014 aikana.

Takaisinmaksupäätös ei syntynyt yksimielisesti, sillä kaupunginhallituksen puheenjohtaja Rainer Lehti (sd.) vaati edelleen, että Santalalle maksetuista ansionmenetyskorvauksista tehdään poliisille tutkintapyyntö, koska asiassa on syytä epäillä rikosta. Vastaehdotusta kannattivat niin ikään SDP:tä edustavat Erja Starck ja Sirpa Viitanen.

Lopulta hyväksytyksi tuli kaupunginjohtaja Kari Kosken täydennetty esitys, jonka mukaisesti Rauman kaupunki ei tee poliisille omaa tutkintapyyntöä, vaan valvoo jo käynnissä olevan tutkinnan etenemistä. Ratkaisu syntyi äänin 8-3. 

Kosken esityksen kannalla olivat Pasi Mäenranta (ps.), Tapio Ailasmaa (vas.), Jari Laihonen (sd.), Helena Ollila (kesk.), Åke Vastavirta (sit.), Johanna Vainila (kd.), Elina Junnila (kok.) ja varajäsen Samu Vahteristo (kok.). Lehti, Starck ja Viitanen ilmoittivat jättävänsä päätöksestä eriävän mielipiteen.

Jyrki Santalalle maksettujen korvausten todettiin olleen Rauman kaupungin palkkio- ja matkustussäännön vastaisia erityistilintarkastuksessa, jonka suoritti PricewaterhouseCoopers Oy.