Näin Rauman sataman salaiset päätökset yhä kummittelevat

Lainopillinen jupakka Rauman sataman aiemmin salaisesta ja sittemmin julkiseksi tulleesta päätöksenteosta on edelleen tapetilla.

Tuorein etappi on Turun hallinto-oikeuden antama ratkaisu kunnallisvalituksista, jotka liittyvät jo toisella oikeuskierroksella olevaan asiaan.

Kyse on sataman hallituksen ja pääoperaattori Rauma Stevedoringin välisistä sopimuksista vuodelta 2007, joissa uusittiin maanvuokrasopimuksia ja sovittiin etuoikeudesta neuvotella Ulko-Petäjäksen alueen vuokraamisesta.

Nyt kokonaan hylätyiksi Turun hallinto-oikeudessa tulivat kunnallisvalitukset, jotka liittyivät maanvuokrasopimuksiin.

Ulko-Petäjäksen alueen esisopimusta koskevan oikaisuvaatimuspäätöksen oikeus sen sijaan kumosi ja samalla jätti tutkimatta myös oikeusvalitukset tältä osin.

Seitsemän vuotta sitten sataman silloisena ylimpänä toimielimenä toiminut hallitus päätti liikesalaisuuteen vedoten salaisesti maanvuokrista ja esisopimuksesta.

Korkein hallinto-oikeus katsoi vuonna 2013, että salainen pöytäkirja olisi pitänyt laittaa nähtäville, kun salassapitoa ei enää tarvittu.

Nähtävilläpidon jälkeen käynnistyi uusi oikaisuvaatimusten ja kunnallisvalitusten kierros vuoteen 2007 liittyvistä päätöksistä.