Näin sujui talousvuosi Pyhärannassa

Pyhärannan talouteen odotettiin viime vuodelta yli puolen miljoonan euron alijäämää, mutta miinus jäi arvioitua lyhyemmäksi.

Tappiota kunta teki vähän alle 300 000 euroa.

Pakkastuloksesta huolimatta kunnan kokonaistalous pysyy yhä kohtuullisella tasolla. Taseeseen jäi tuoreen tilinpäätöksen jälkeen vielä 850 000 euron ylijäämä.

Pyhärannassa kassakin on hyvässä kunnossa, sillä parhaimmillaan viikkosaldo pyörii 2 miljoonassa eurossa.

Taustalla on sama selittäjä kuin alhaisella, 127 euroa asukasta kohden olevalla lainakannallakin: Pyhärannan suuret investointihankkeet eivät ole päässeet alkamaan.

Päähankkeiden valmistuttua on rahatilanne muuttunut. Lähivuodet huventavat kassaa ja korottavat lainakannan noin 1 500 euroon per asukas.