Naiset miehiä alttiimpia Facebook-riippuvuudelle

Naiset ovat selvästi miehiä alttiimpia Facebook-riippuvuudelle. Tieto ilmenee A-klinikkasäätiön viime viikolla julkaisemasta nettitestistä, jonka avulla voi arvioida mahdollista riippuvuuttaan Facebookin käytöstä.

Kolmannes (33 prosenttia) testin tehneistä naisista sai tuloksen ”todennäköinen Facebook-riippuvuus”, kun miehistä saman tuloksen sai alle viidennes (18 prosenttia). Facebook-testi myös kiinnosti naisia enemmän kuin miehiä. Naisten osuus testin tehneistä oli 59 prosenttia.

Testi tehtiin viikon aikana noin 15 000 kertaa Nuortenlinkki.fi- palvelussa ja tämän lisäksi noin 2 500 kertaa Päihdelinkki.fi-palvelussa. Nuortenlinkissä testin tehneistä 31 prosenttia sai tuloksen ”mahdollinen Facebook-riippuvuus” ja 27 prosenttia "todennäköinen Facebook-riippuvuus”. Loput 42 prosenttia vastaajista sai tulokseksi, ettei Facebookin käyttö aiheuta heille riippuvuutta.

Tulos ei yllätä asiantuntijoita.
– Naisten miehiä suurempi kiinnostus Facebookia kohtaan ei tullut yllätyksenä. Facebook on monelle tärkeä väline, jonka kautta pitää yhteyttä toisiin ihmisiin. Palveluun jää helposti koukkuun etenkin stressaavissa elämäntilanteissa tai silloin, kun tuntee itsensä yksinäiseksi, toteaa A-klinikkasäätiön viestintäpäällikkö Aino Majava.

Lähes yksi neljästä (23 prosenttia) testiin vastanneesta kertoi viettävänsä usein tai hyvin usein aikaa ajatellen Facebookia ja suunnitellen sen käyttöä.
– On huolestuttavaa, että noinkin monella suomalaisella on vaikeuksia Facebookin käytön hallinnassa. Jos kuuluu kyseiseen ryhmään, kesälomalla voisi harkita taukoa somesta, sanoo A-klinikkasäätiön johtava ylilääkäri Kaarlo Simojoki.

Simojoen mukaan riippuvuuskäyttäytymiseen altistavia ärsykkeitä on arjessamme yhä enemmän, ja näistä uusista ilmiöistä täytyy keskustella ja kerätä tietoa.
– Kohtaamme A-klinikkasäätiössä addiktioiden koko kirjon ja pyrimme jatkuvasti löytämään keinoja vastata myös digitaalisen maailman haasteisiin, Simojoki kertoo.

A-klinikkasäätiön Nuortenlinkki.fi- ja Päihdelinkki.fi-palveluissa julkaistu Facebook-riippuvuustesti perustuu Bergenin yliopiston psykologian tohtori Cecilie Schou Andreassenin tutkimukseen. Testin tulokset ovat viitteellisiä, eikä niiden perusteella voida diagnosoida riippuvuutta.