Näitkö meriharjuksen?

Meriharjuksen etsintäkuulutus leviää sosiaalisessa mediassa. Metsähallitus päätti alkaa etsiä uhanalaista meriharjusta sosiaalisesta mediasta, koska lajista kaivataan kipeästi lisää havaintoja.

Etsintäkuulutus liittyy Metsähallituksen ja Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen pelastusoperaatioon, jonka tarkoitus on elvyttää meriharjuskanta ja laatia kannanhoitosuunnitelma.

Etsintä liittyy siihen, että Pohjoisella Selkämerellä, Merenkurkussa ja Perämerellä menneinä vuosikymmeninä yleisenä esiintynyt merikutuinen harjus on taantunut huomaamatta sukupuuton partaalle.

Pohjanlahden rannikkoalueilla vielä 1950–60-luvuilla paikoin runsaanakin tunnettu ja virkistyskalastajien suosima merikutuinen harjus on hävinnyt lähes kokonaan useimmilta Suomen puoleisilta esiintymisalueiltaan. Uusimmassa Suomen lajien uhanalaisuuden luokittelussa harjuksen merikannat on luokiteltu äärimmäisen uhanalaisiksi. Pohjanlahden meriharjuksen ainutlaatuisuutta korostaa sekin, ettei missään muualla tiedetä olevan murtovedessä lisääntyviä harjuksia.