Namibialaiset tulevat Raumalle kouluttautumaan opettajiksi

Namibialainen NSFAF-säätiö on ostanut 25 opiskelijalle Finland Universitylta kandidaattitasoisen opettajankoulutuksen, jonka toteuttaa Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikkö, tiedottaa Turun yliopisto.

Koulutus käynnistyy alkuvuonna 2017 ja kestää kolme vuotta.

Solmittu sopimus on ensimmäinen Finland Universityn koulutusvientiprojekti, jossa toteutetaan kokonainen kandidaattitason tutkintokoulutus. Koulutuksen ostaa Namibian valtiollinen Namibia Students Financial Assistance Fund (NSFAF).

– Namibiassa opettajankoulutus on kandidaattitasoista. Suomessa opettajankoulutus on maisteritasoista, eli tämä koulutus ei anna heille pätevyyttä toimia opettajana Suomessa, koordinaattori Anna Alasuutari vertaa.

Koulutuksesta kaksi ensimmäistä vuotta järjestetään Raumalla, kun taas työharjoittelujaksoja sekä etäopintoja sisältävä kolmas vuosi Namibiassa.

Koulutus toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Namibian pääpartnerin, NSFAFin sekä kotimaisten yhteistyökumppanien, kuten Rauman kaupungin, kanssa.

Namibialaisopettajien koulutus on kansallisellakin tasolla ensimmäisiä kandidaattitason tutkinnon tuottavia koulutusvientiprojekteja.

Finland University on Itä-Suomen, Tampereen ja Turun yliopistojen yhteinen, vuonna 2014 toimintansa aloittanut koulutusvientiorganisaatio.