Nanun koulussa opiskeluun on saatu mielekkyyttä tablet-laitteilla

Valtaosa oppilaista viittasi, kun Nanun koulussa toista luokkaa käyviltä oppilailta kysyttiin moniko osasi lukea ennen ensimmäiselle luokalle tuloa. Noin puolet heistä viittasi myös lukutaidon aiheuttaneen ensimmäisen vuoden aikana pientä tylsistymistä.

– Ensimmäisellä luokalla oppilaiden taitoerot ovat suuria. Tänä päivänä koulutulokkaat ovat kuitenkin taidoiltaan huomattavasti aiempaa kehittyneempiä. Tästä voimme kiittää hyvää esikoulua, kasvatustieteiden tohtori, dosentti Tuula Merisuo-Storm kertoo.

Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikössä tutkijana toimiva Merisuo-Storm on keskittynyt etenkin ensimmäisten vuosien oppilaiden oppimiseen. Hänen mukaansa kouluissa eriyttämiseen pitää kiinnittää jatkuvaa huomiota.

– Opettajan tulee jatkuvasti arvioida jokaisen oppilaan taitoja, jotta kaikkien kehitystä voidaan tukea parhaalla mahdollisella tavalla. Oppilas, jolle lukemisen oppiminen ei näyttänyt onnistuvan millään, voi yhtäkkiä oivaltaa, mistä siinä on kysymys.

Nanun koulussa toista luokkaa opettavan Mari Lehtisen mukaan eriyttäminen on monesti haastavaa, kun opetusryhmät ovat kohtalaisen isoja. Hänen mukaansa mielekkäiden tehtvävien löytäminen oli helpompaa kevätlukukaudella, kun jokainen oppilas sai tieto- ja viestintätekniikka opetuskäyttöön –hankkeen tiimoilta tabletit käyttöönsä.

– Laitteet olivat melkoinen piristysruiske monille ja niitä oli odotettukin. Laitteiden avulla on helppo teettää erityylisiä tehtäviä.

– Esimerkiksi aamulla meillä oli uskontoa. Näytin luokan edessä suurelta kosketusnäytöltä Rauman Pyhän Ristin kirkon kuvia, oppilaat pystyivät samalla seuraamaan kuvia myös omilta laitteiltaan.

Koko koulunkäynti ei kuitenkaan tapahdu tietotekniikan avulla, vaan viikossa on vain muutama tablet-tunti. Tekniikka ei siis korvaa vanhoja käytäntöjä, vaan toimivat lisämausteena.

– Pienet äidinkielen ja matematiikan tehtävät oppilaan on helppo tehdä tabletilla omaan tahtiin. Lukemisessa tartutaan perinteisesti kirjoihin, Lehtinen kertoo.

Juuri äidinkielen tehtävät kiinnostavat eniten Maija Kopraa, joka tottuneesti ratkaisi tabletin tarjoamia tehtäviä.

– Meillä on kotona myös tabletti, mutta sillä en koulutehtäviä ole tehnyt, hän sanoo.

– Olemme kannustaneet vanhempia, että tehtäviä on mahdollista tehdä kotonakin, Lehtinen jatkaa.

Merisuo-Stormin mukaan opettajat tarvitsevat hyviä eriyttäviä materiaaleja, jotta kaikille voidaan antaa heille sopivia tehtäviä. Hänen mukaansa esikoulun tuomat valmiudet eivät ole ainoa tylsistymistä aiheuttava seikka.

– Kun oppiminen on vaikeaa, lapsi väsyy helposti. On tärkeää, että tehtävät ovat vaihtelevia ja heitä kiinnostavia. Jo lukemaan oppineita oppilaita varten tarvitaan materiaalia, joka kehittää heidän luetun ymmärtämisen taitojaan. Saattaa olla, ettei sujuvasti lukeva oppilas ymmärrä lukemansa tekstin sisältöä. Vaikka näin ei olisi, jokainen lapsi voi kehittyä yhä paremmaksi lukijaksi.

Merisuo-Stormin mukaan opettajankoulutuslaitoksessa opetuksen eriyttäminen on keskeinen opiskeluaihe koko opintojen ajan.

– Opiskelijat tutustuvat muun muassa eriyttäviin materiaaleihin ja niiden käyttöön. Heitä ohjataan myös erilaisten oppijoiden ja kehitysvaiheiden tunnistamiseen.