Neljä kuntaa mukana kilpailemassa HKScanin investoinnista

Eura, Rauma, Forssa ja Säkylä ovat mukana kilpailemassa HKScanin Länsi-Suomen noin 35-65 miljoonan euron tuotantolaitosinvestoinnista.

Lähes 20 kuntaa ilmoitti kiinnostuksestaan investointihanketta kohtaan. HKScan on päättänyt jatkaa tuotantolaitoksen sijaintivaihtoehtoja koskevaa selvitystä edellämiinittujen neljän kunnan kanssa.

– Kiitän kaikkia tähän asti mukana olleita kuntia ja viranomaisia aktiivisuudesta ja mielenkiinnosta HKScanille tärkeän investointihankkeen suunnittelua kohtaan, sanoo toimitusjohtaja Hannu Kottonen.

Kuntien välillä oli merkittäviä valmiuseroja mahdollisen investoinnin sijoittamisessa. Myös kustannuserot halvimman ja kalliimman vaihtoehdon välillä olivat merkittävät. Esimerkiksi vuotuisten vesi- ja jätemaksujen välillä ero nykyvolyymillamme laskettuna oli noin kolme miljoonaa euroa, selvittää Kottonen.

Hankkeen suunnitteluvaihe kestää kesään 2015 asti. Sen aikana HKScan kartoittaa yhteistyössä valittujen kuntien kanssa eri vaihtoehdot investoinnin toteutukselle ja vaihtoehtoihin liittyvät kustannukset, tarvittavat lupakysymykset sekä ympäristövaikutukset.

Ennen päätöksentekoa selvitetään myös mahdolliset henkilöstövaikutukset sekä investointitarpeet alkutuotannolle. Toimitusjohtaja Kottosen mukaan investointihankkeesta tiedotetaan seuraavan kerran viimeistään elokuussa.