Niittykasvien määrä vähenee

Tuore eurooppalainen tutkimus ennustaa niittyjen, ketojen sekä hakamaiden kasvillisuuden köyhtyvän edelleen tulevaisuudessa, tiedottaa Suomen Ympäristökeskus. Suomessa, Ruotsissa, Saksassa, Unkarissa ja Sveitsissä kerättyjen aineistojen pohjalta teetetty tutkimus epäilee kasvillisuuden köyhtymisen syyksi ympäröivien maisemien yksipuolistumista.

Pidemmällä aikavälillä niittykasvillisuuden suojelun onnistuminen riippuu ympäröivän maiseman laadusta. Kukkakasveja kasvaa yhä vähemmän viljeltyjen alueiden ympäröimillä niityillä.

– Tutkimuksemme osoittavat, että yksittäisten niittyjen monimuotoisuus riippuu läheisesti ympäröivän maatalousmaiseman monipuolisuudesta. Luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden niittyjen, ketojen ja hakamaiden luontoarvojen säilyttäminen vaatii pitkällä aikavälillä toimia, joissa myös ympäröivät alueet otetaan huomioon, lisäämällä hyönteispölyttäjille sopivia elinympäristöjä, kuten perinnebiotooppeja ja maatalouden ympäristötuella perustettavia luonnonhoitopeltoja, kertoo Suomen ympäristökeskuksen erikoistutkija Juha Pöyry.

Myös pölyttäjähyönteisten havaittiin olevan avainasemassa niittykasvillisuuden ylläpitäjänä.