Nikkeliä ei ole kertynyt Kokemäenjoen kaloihin eikä nahkiaisiin

Kokemäenjoen nikkelipäästön vaikutuksista on saatu uutta tietoa. Pihlavanlahdelta, Eteläselältä ja Ahlaisista kerätyistä kalanäytteistä ilmeni, että pitoisuudet olivat erittäin pieniä kaikkien tutkittujen metallien, kuten nikkelin, koboltin ja kadmiumin osalta.

Varsinai-Suomen ELY-keskuksen mukaan tulokset ovat hyvin yhdenmukaiset kirjallisuudesta kerättyjen tietojen kanssa eli nikkeli ei juuri kerry kalan lihakseen.

Myöskään nahkiaiset eivät altistuneet teollisuuspäästöille, sillä pyyntikokoiset nahkiaiset olivat päästön tapahtuessa vielä merialueella valmistautumassa kutunousuun.

Kala- ja nahkiaisnäytteet kerättiin elokuun lopulla. Syyskuussa on tarkoitus toteuttaa vielä uusi tutkimus.

Porin kaupungin terveysvalvonta elintarvikevalvontaviranomaisena ei näe syytä rajoittaa kalojen ja nahkiaisten käyttöä elintarvikkeena.